Biyung

Nora sambat
Nora gugat
Biyung gemati ngrumat
Jumbuh perangané niat
Tumus lahir tekaning batin; murwat sundhul ngawiyat.