Semeru Kurda

Ilustrasi Semeru. MAGMA INDONESIA

Grimis riwis

Ngiris irisa

Nrajang angrajang

Keteging napas

Kang sonya

Kidung serap surya

Anganggit gatra tintrim

Nggegirisi …….

Ron lumbu sesenggukan

Datanpa luh ….. ananging

Panjerite ngungkuli tangis

Mangka ratri anelahi

Aris lampahe aneba

Mbasuh luh luh

Ananging wus aking

Tawang tawang sekar kingkin

Arum tumungkul

Ndhepani dukita

Tawang tawang angerangin

Lungiting ladrang

Semeru kurda …….

 

(Plaburan, 9 Des 2021)

Add Comment